Projecten uit jarenlange ervaring vanuit de praktijk

Stikstofadvies gemeente Boxtel ten behoeve van verkeersmaatregelen ›

Herbestemming pluimveebedrijf te Oirschot ›

Bedreigingen vormen juist kansen ›

Herontwikkeling

Van intensieve veehouderij naar bedrijfsverzamelgebouw en dagbesteding ›

Uitbreiding kinderdagverblijf te Roermond ›

Bestemmingswijziging: van agrarisch bedrijf naar wonen ›