Van intensieve veehouderij naar bedrijfsverzamelgebouw en dagbesteding

projecten
Herontwikkeling

De varkenshouderij van onze opdrachtgever in Heibloem groeide door de jaren heen van een relatief klein bedrijf tot een volwaardige zeugenhouderij. Vanaf het moment dat de contouren van de Subsidieregeling sanering varkenshouderij helder werden, is de initiatiefnemer zich meteen erin gaan verdiepen. Al snel bleek dat door de hoge geurbelasting als gevolg van de korte afstand tot de kern van Heibloem het bedrijf in aanmerking kwam voor de regeling.

Dat de initiatiefnemer in de toekomst een bedrijf wilde blijven exploiteren, was duidelijk. Hij onderzocht samen met de gemeente de mogelijkheden voor herontwikkeling. De oplossing is het bouwen van bedrijfsverzamelgebouwen voor de verhuur in combinatie met een kleine ondergeschikte zorgactiviteit in de vorm van dagbesteding.

Om deze wens mogelijk te maken, moest het vigerende bestemmingsplan worden gewijzigd. Dat is waar Aelmans ingeschakeld werd.  

Het bouwvlak werd verkleind en de bestemming werd gewijzigd naar van agrarische bestemming naar bedrijfsdoeleinden. Twee compact geplaatste bedrijfsgebouwen komen in de plaats van de oude agrarische bebouwing. Dat levert een evenwichtig en samenhangend beeld. Ook dringt de bebouwing minder ver het achterliggende agrarisch gebied in richting het natuurgebied.

De deelname aan de regeling betekent voor de initiatiefnemer ook volledige agrarische bedrijfsbeëindiging. Alle bestaande bebouwing gerelateerd aan de varkenshouderij moest worden gesloopt, alle dieren werden verkocht én de bijbehorende dier- en milieurechten moesten vervallen op grond van de regeling.  

Stikstofadvies.nl is een initiatief van: