Herbestemming pluimveebedrijf te Oirschot

projecten

Deze initiatiefnemer voerde tot voor kort een pluimveebedrijf in Oirschot. Het besluit om te stoppen met het bedrijf werd al snel opgevolgd door het inschakelen van de adviseurs van Crijns Rentmeesters.

Ruimte voor Ruimte

De initiatiefnemer maakte hierbij gebruik van de provinciale Ruimte voor Ruimte regeling. De stallen van in totaal 5.700 m² werden in 2022 gesloopt. Met de sloop van de stallen, inlevering van de pluimveerechten en het intrekken van de milieuvergunning heeft initiatiefnemer circa 5,7 bouwtitel Ruimte voor Ruimte gegenereerd. Drie van deze titels worden ingezet op de eigen locatie aan Brandbeemdseweg. Inmiddels zijn daar 3 bouwkavels gerealiseerd waarop ieder een Ruimte voor Ruimte woning kan herrijzen.

De agrarische bedrijfswoning is herbestemd naar een reguliere burgerwoning. In samenhang met de sanering van het pluimveebedrijf werden ook de stikstofrechten verkocht, welke, met afroming, elders in Brabant wordt gebruikt voor de aanleg van verbindingswegen.

Stikstofadvies.nl is een initiatief van: