Stikstofadvies.nl is een platform van Aelmans Adviesgroep en haar dochterbedrijven Overwater Grondbeleid, Pouderoyen Tonnaer en Crijns Rentmeesters

Over de bedrijven

Door de combinatie van Aelmans Adviesgroep met haar dochterbedrijven kunnen wij vanuit diverse disciplines uw situatie bekijken en u van passend stikstofadvies voorzien.

Aelmans Adviesgroep

Aelmans Adviesgroep is een multidisciplinair bedrijf met een duidelijk gemeenschappelijk doel: het creëren van een toekomstbestendige woon- werk- en leefomgeving. Onze roots liggen in de agrarische sector. Wij spreken de taal van de agrarisch ondernemer.

Overwater Grondbeleid

Overwater Grondbeleid Adviesbureau is actief op het gebied van grondbeleid, grondzaken en gebiedsontwikkeling. Wij bieden advies over en uitvoering van alles wat te maken heeft met eigendom, gebruik en overdracht van grond en vastgoed. Dat doen we met name voor de overheid en bedrijven.

Pouderoyen Tonnaer

Pouderoyen Tonnaer is een adviesbureau op het gebied van de fysieke leefomgeving. Wij creëren goed doordachte ingrepen in het stedelijk en bebouwd gebied, dorps- en stadsranden en het buitengebied. Dat doen we voor zeer diverse opdrachtgevers.

Crijns Rentmeesters

Crijns Rentmeesters is een rentmeesterkantoor voor ruimtelijke ordening en vastgoedontwikkeling. Wij zijn daarbij creatief en oplossingsgericht en hebben een uitgebreid netwerk binnen zowel private kringen als overheidsorganisaties. Wij begeleiden herontwikkelingstrajecten vanaf het eerste idee tot en met het vastgestelde ruimtelijke plan. De focus ligt daarbij op een praktische uitvoering, economische haalbaarheid en ruimtelijke kwaliteit.

stikstofadvies


Onze adviseurs

Bram van Poppel

Senior Rentmeester | adviseur landelijk gebied | Aelmans Adviesgroep

Bram levert vanuit zijn brede expertise bijdragen aan gebiedsontwikkelingen voornamelijk in het landelijk gebied. Als adviseur geeft hij input inzake onteigeningszaken, aan- en verkoopstrategie, onderhandelingen, en het realiseren van beoogde doelen. Hij adviseert een brede groep partijen bij het realiseren van hun (vastgoed) doelstellingen.

Adrie van Oerle

Strategisch agrarisch adviseur, Aelmans Adviesgroep

De stikstofwetgeving leidt bij veel boeren tot de vraag: Kan ik mijn stikstofuitstoot aanzienlijk terugbrengen? En maak ik daarbij de keuze om mijn bedrijfsvoering te verduurzamen, mijn bedrijf te verplaatsen of zelfs te stoppen? Dit vraagstuk heeft grote impact op u als ondernemer en/of uw gezin. Als ervaren agrarisch adviseur ondersteun ik u graag bij het maken van uw keuze. In deze complexe materie weet ik me daarbij gesteund door een breed team van specialisten, makelaars en taxateurs.

Henk Ullenbroeck

Senior adviseur milieu en ruimte | stikstof en gebiedsontwikkeling | Pouderoyen Tonnaer

Henk is betrokken bij gebiedsontwikkelingen in zowel het stedelijk als het landelijk gebied. Als projectleider en onderzoeker is Henk verantwoordelijk voor ruimtelijke plannen en onderzoeken op het gebied van milieu en leefomgeving. Hij adviseert overheden over stikstofopgaven en verzorgt cursussen op het gebied van stikstof en gebiedsontwikkeling.

Luc Rozendaal - grondzakenjurist
Luc Rozendaal

Grondzakenjurist | Overwater Grondbeleid Adviesbureau

Luc adviseert en begeleidt procedures in het omgevingsrecht en treedt op wanneer het aankomt op de behartiging van belangen bij (gedwongen) overheidsaankopen. Het gesprek met de overheid gaat niet alleen over vergoeding of compensatie van schade, maar bovenal om de borging van een toekomst die met vertrouwen tegemoet gezien kan worden. Luc staat u bij in onderhandelingen met de overheid en zorgt ervoor dat de gemaakte afspraken helder en volledig worden vastgelegd.