Uitbreiding kinderdagverblijf te Roermond

projecten

De initiatiefneemster biedt momenteel in het buitengebied van Roermond een kinderdagverblijf aan, waar kinderen in contact komen met de natuur en dieren in een agrarische omgeving. Vanwege de toenemende vraag naar buitenschoolse opvang heeft ze besloten om een tegenover gelegen locatie aan te kopen.

De initiatiefneemster heeft besloten om de agrarische bedrijfsvoering te veranderen van een varkenshouderij naar een rundveehouderij, wat past bij haar belang voor dierenwelzijn. Om de uitbreiding van haar activiteiten mogelijk te maken, zal een vervallen bedrijfsgebouw binnen de bouwkavel omgezet worden tot een buitenschoolse opvang (BSO) en een bestaande aanbouw aan de woning wordt verbouwd tot kinderdagverblijf (KDV). De locatie van de kinderopvang ligt binnen een agrarische omgeving met gehouden dieren. Dit is essentieel voor de bedrijfsfilosofie van de initiatiefneemster, omdat ze gelooft dat dit bijdraagt aan de ontwikkeling en het welzijn van de kinderen.

Aelmans heeft de volgende werkzaamheden uitgevoerd om de realisatie van de kinderopvang mogelijk te maken:

  • aankoopbegeleiding inclusief taxatie
  • begeleiding financiering
  • bodemonderzoek
  • asbestinventarisatie en sloopmelding
  • ruimtelijke onderbouwing
  • omgevingsvergunning
  • melding Activiteitenbesluit

Stikstofadvies.nl is een initiatief van: