Stikstofadvies gemeente Boxtel ten behoeve van verkeersmaatregelen

projecten

De gemeente Boxtel kampt met grote verkeersuitdagingen op het spoor en op de weg. Het  Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) en het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (HPS) geeft de gemeente Boxtel de mogelijkheid om al bestaande verkeersknelpunten in Boxtel op te lossen.

De toename van verkeersstromen leidt daarnaast ook tot een grotere stikstofuitstoot op de nabij gelegen natuurgebieden. Met behulp van de Aelmans Adviesgroep zijn enkele veehouderijen in beeld gekomen die de bedrijfsactiviteiten zouden gaan staken. Onze adviseurs gingen het gesprek aan met deze veehouderijen om erachter te komen of de afname van stikstofemissie na het staken van de veehouderij ten dele kon worden benut als compensatie voor de toename van de stikstofemissie door de groeiende verkeersstromen.

Ruimte voor Ruimte

Eén van die veehouderijen was een pluimveebedrijf te Oirschot dat op dat moment in een Ruimte voor Ruimte regeling deelnam, via onze collega’s van Crijns Rentmeesters. De stikstofrechten van dit bedrijf konden verkocht worden en worden nu gebruikt door gemeente Boxtel om gedeeltelijk de verkeersstromen te compenseren.

De berekeningen werden gemaakt door onze collega’s van Pouderoyen Tonnaer. Na berekeningen bleek dat de stikstofemissie op de natuurgebieden per saldo zou afnemen. Dit alles is uitgewerkt in een overeenkomst met emissieberekeningen. Hierdoor kon de vergunning voor de verlichting van de verkeersdruk in Boxtel worden verleend.

Stikstofadvies.nl is een initiatief van: