Hoe kan ik mijn bedrijf verduurzamen?

Gebruik maken van de stoppersregelingen hoeft niet te betekenen dat u volledig stopt met uw bedrijf. Kiest u voor verbreding of een bedrijfsopzet met minder dieren? Uw bedrijf verduurzamen kan ook bijdragen aan een duurzamere landbouw.
Bedrijf verduurzamen

Duurzame kringlooplandbouw in 2030

Nederland streeft ernaar om in 2030 wereldwijd voorop te lopen op het gebied van duurzame kringlooplandbouw. Kringlooplandbouw is een systeem waarbij afval opnieuw wordt benut, bijvoorbeeld als grondstof voor voedselproductie of als waardevolle compost. Dit staat in de visie ‘Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden’Als veehouder kunt u actief bijdragen aan de realisatie van deze plannen en de toekomst van de agrarische sector vormgeven. 

Om de veehouderij duurzamer te maken zet het kabinet in op het produceren van zo weinig mogelijk afval (gewasresten, voedselresten, procesafval, mest, compost) en alles zoveel mogelijk hergebruiken; steeds meer veevoer zelf telen of kopen bij producenten in de buurt.

Uw bedrijf verduurzamen kan op veel manieren

Maar er zijn ook andere mogelijkheden. Als veehouder krijgt u in 2023 de kans om gebruik te maken van diverse stoppersregelingen. Dat hoeft niet persé te betekenen dat u als ondernemer volledig stopt. U kunt bijvoorbeeld gebruik maken van één van de stoppersregelingen en vervolgens kiezen voor verbreding of een bedrijfsopzet (vrijwel) zonder dieren. Zo’n switch in uw bedrijfsopzet kan sterk bijdragen aan het duurzamer maken van de landbouw.

Daarnaast biedt het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) kaders die de provincies gebruiken om de gebiedsprogramma’s op te stellen. In de gebiedsprogramma’s leggen provincies vast hoe ze de doelen voor natuur, stikstof, water en klimaat gaan halen. En welke maatregelen nodig zijn. Mogelijk liggen in het verlengde hiervan ook kansen voor u om op in te spelen. Denk daarbij aan extensivering, waterbeheer en natuurontwikkeling.

Welke keuze maakt u?

De keuze die u maakt of kunt maken is volledig persoonlijk. Belangrijke factoren die daarop van invloed kunnen zijn:

  • Persoonlijke situatie, zoals leeftijd, ervaring, gezin, en vooral ook de eigen motivatie
  • Het wel of niet aanwezig zijn van een opvolger
  • De bedrijfsstructuur en ligging (o.a. ten opzichte van Natura2000 gebieden)
  • De hoogte van de financiering en opgebouwde reserves
  • De eventuele fiscale gevolgen
  • Kansen die u ziet in een nieuwe bedrijfsopzet met bijvoorbeeld akkerbouw of in de verbreding
Uw bedrijf verduurzamen? De mogelijkheden zijn volledig afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Wij adviseren u graag bij uw keuze.
Ton Crasborn

Adviseur Milieu en Ruimtelijke Ontwikkeling | Juridisch Adviseur

Aelmans Adviesgroep

Stikstofadvies.nl is een initiatief van: