Bestemmingswijziging: van agrarisch bedrijf naar wonen

projecten

Het aantal agrarische bedrijven neemt sterk af. Om het platteland toch leefbaar te houden, worden steeds meer mogelijkheden geboden voor nieuwe functies in vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing. Bij het wijzigen van het gebruik en de functie van de locatie eist de gemeente vaak een aanpassing van de bestemming.

De eigenaren van deze agrarische bedrijfslocatie in Nederweert-Eind zijn al in 2004 gestopt met de bedrijfsactiviteiten, maar bleven wonen op de locatie. Nu ze de locatie in de verkoop wilden zetten, moest de bestemming gewijzigd worden van ‘agrarisch bedrijf’ en ‘bedrijfswoning’ naar ‘wonen’. Gezien de ligging, bebouwing, historie en huidige gebruik was het object zeer geschikt als woning. In de praktijk werd de locatie immers al 15 jaar zo gebruikt. 

Aelmans Adviesgroep stelde een wijzigingsplan op voor deze locatie naar de bestemming ‘Wonen’. Daarbij moest tevens een landschappelijke inpassing worden gerealiseerd door middel van extra beplanting. De bestemmingswijziging naar ‘Wonen’ werd vastgesteld, zodat de woning zonder problemen kon worden verkocht. 

Meer weten over onze diensten op het gebied van Ruimtelijke Ontwikkeling? Lees hier meer of neem contact met ons op. 

Stikstofadvies.nl is een initiatief van: