Snel meer duidelijkheid over stoppersregelingen

06-06-2023
|
actualiteiten
stoppersregeling

Begin mei gaf de Europese Commissie groen licht voor de piekbelastersaanpak. Boeren bij stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden kunnen subsidies verkrijgen voor de beëindiging van hun bedrijf via twee landelijke stoppersregelingen. Boeren die veel stikstof uitstoten, komen voor de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (LBV+) in aanmerking. Als deze piekbelasters stoppen krijgen ze een vergoeding tot 120 procent van de waarde van de productierechten. Tot op heden is nog steeds niet duidelijk wat de definitieve voorwaarden zijn om voor deze zogenaamde ‘woest aantrekkelijke’ regeling in aanmerking te komen. Voor boeren die niet tot de grote vervuilers behoren is er de (gewone) LBV-regeling. De overheid verstrekt in dat geval een vergoeding van 100 procent.

Planning

Minister van der Wal voor Natuur en Stikstof is van plan om half juni de Kamerbrief uit te sturen met de details van de stoppersregeling voor zowel de 3.000 piekbelasters als 10.000 andere boeren. Tegelijk moet de website live gaan waar boeren kunnen zien voor welke regeling ze in aanmerking komen. De uiteindelijke openstelling van de stoppersregelingen is voorzien voor begin juli. Volgens een woordvoerder van LNV heeft Limburg in vergelijking met andere provincies minder piekbelasters omdat Limburg geen grote Natura 2000 gebieden heeft, zoals bijvoorbeeld De Veluwe. Het lijkt er dus op dat Limburgse boeren (overwegend) in aanmerking komen voor de gewone LBV-regeling die tot 100% vergoedt.

En de blijvers?

Om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen is het uiteraard ook van groot belang om te weten wat het perspectief zal zijn voor ‘de blijvers’. Het gaat daarbij over regels op het gebied van innovatie, extensiveren en omschakelen. Informatie hierover volgt later.

Meld u aan voor onze informatiebijeenkomsten

Onze adviseurs volgen de ontwikkelingen op de voet. Half juni verwachten we duidelijkheid over de regelingen. In onze bijeenkomsten op 28 juni en 5 juli praten we u graag bij. Aanmelden kan hier.

Stikstofadvies.nl is een initiatief van: