Subsidie voor extensivering melkveebedrijven

13-02-2024
|
actualiteiten
Subsidie voor extensivering melkveebedrijven

Bent u melkveehouder in een overgangsgebied Natura 2000? Dan kunt u samen met één of meerdere collega melkveehouders subsidie aanvragen voor extensivering. Deze nieuwe subsidie hoort bij de landelijke aanpak voor het verminderen van stikstofuitstoot en loopt van 2025 tot en met 2028. 

Het basisprincipe van deze subsidie is het verminderen van het aantal dieren per hectare, door middel van een samenwerkingsverband tussen twee of meer partijen. Dit kan door minder vee, door meer  grond of door een combinatie van beide.

Hoogte van subsidie

De subsidie is een compensatie voor de kosten die gemaakt worden voor de opstarten en onderhouden van de samenwerking en de uitwerking van de verlagen van het aantal dieren per  hectare. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de mate waarin de dierexcretie terug gebracht wordt:

  • €1.680,- per hectare per jaar voor bedrijven met een dierexcretie tussen de 150 en 101 kilogram stikstof per hectare per bedrijf;
  • €2.430,- per hectare per jaar voor bedrijven met een dierexcretie tussen de 100 en 51 kilogram stikstof per hectare per bedrijf. 

Voorwaarden

Binnen een verband moet er minimaal 200 hectare grond aanwezig zijn, eigendom of pacht. Per samenwerkingsverband moet er minimaal één melkveehouder deelnemen die in 2025 aan de volgende eisen voldoet: 

  • Minimaal 50% van het areaal ligt binnen 2,5 km van een stikstofgevoelig Natura2000-gebied;
  • Minimaal 80% van het areaal is grasland;
  • Minimaal 70% van de dierexcretie op het bedrijf komt van melk- en kalfkoeien. 

Inschrijving

Inschrijving voor deze subsidie loopt van 1 mei tot en met 31 mei 2024. Verschillende provincies hebben een eigen subsidie om de kosten van het opstarttraject en de subsidieaanvraag te vergoeden.

Met onze kennis en netwerk binnen de omgeving kunnen wij u als geen ander helpen bij het opstarten en onderhouden van deze samenwerking. Weten of deze subsidie interessant is voor uw bedrijf? Wij kijken graag met u mee.

Stikstofadvies.nl is een initiatief van: