Realisatie paardenhouderij te Bergenhuizen

projecten

De initiatiefnemers van dit project zijn actief in de paardenhouderij en hebben een sterke focus op het fokken en afrijden van sportpaarden voor de aangespannen sport- en springsport. Met hun kennis en expertise willen ze een project opzetten om deze sportpaarden verder te ontwikkelen en de paardenhouderij in Nederland te versterken.

De initiatiefnemers hadden plannen om hun paardenhouderij uit te breiden, maar de bestaande locatie was hiervoor te klein. Daarom zijn ze op zoek gegaan naar een geschikte locatie waar maximaal 50 paarden gehouden konden worden. Uiteindelijk hebben ze een locatie in Bergenhuizen (Noorbeek) gekocht. Op deze locatie stond al bebouwing voor een rundveehouderij, maar om de beoogde paardenhouderij optimaal te kunnen realiseren, is besloten om alle aanwezige agrarische bebouwing te slopen en volledige nieuwbouw voor de paardenhouderij te realiseren.

Aelmans heeft de volgende werkzaamheden uitgevoerd om de realisatie van de paardenhouderij mogelijk te maken:

  • aankoopbegeleiding nieuwe locatie
  • bodemonderzoek
  • asbestinventarisatie en sloopmelding
  • bestemmingsplan 
  • landschapsplan
  • tekenwerk paardenstallen 
  • aanvraag omgevingsvergunning.
  • melding Activiteitenbesluit
  • NB-vergunning
  • brandveiligheid bouwplan

Stikstofadvies.nl is een initiatief van: