Stikstofuitspraak Raad van State: relatief goed nieuws

07-04-2023
|
actualiteiten
Natuurgebied

De Raad van State bepaalde woensdag 5 april dat bij projecten die stikstof veroorzaken een berekening van de stikstofneerslag tot een afstand van 25 kilometer aanvaardbaar is. Hiermee kan het stikstofberekeningsmodel Aerius-calculator in stand blijven. Dit model is sinds 2022 verplicht om een natuurvergunning voor bouwactiviteiten te kunnen krijgen.

Deze uitspraak heeft betrekking op zowel landbouwprojecten als woningbouw, industrie en verkeer. Buiten die grens van 25 kilometer slaat ook stikstof neer, maar dat valt niet meer toe te rekenen aan een individueel project, aldus de hoogste bestuursrechter.

Meer duidelijkheid, maar problemen nog niet opgelost

We kunnen stellen dat dit relatief goed nieuws is. De uitspraak geeft iedereen die bezig is met vergunningverlening namelijk meer duidelijkheid. Dat geeft in elk geval iets meer houvast en richting voor allerlei projecten en ontwikkelingen.

De stikstofproblemen zijn door deze uitspraak zeker niet voorbij. De huidige staat van de natuur zorgt er nog steeds voor dat er weinig ruimte is voor nieuwe vergunningverlening. Het is van groot belang dat er vaart gemaakt wordt met de aanpak om de stikstofuitstoot omlaag te krijgen. En gelet op het politieke klimaat op dit moment verwachten we nog geen snelheid in het stikstofdossier. Ben je geïnteresseerd in de volledige uitspraak? Lees de uitspraak hier.

Stikstofadvies.nl is een initiatief van: