Geslaagde cursus Stikstof en Gebiedsontwikkeling bij de Nederlandse vereniging voor Rentmeesters

13-03-2023
|
actualiteiten
Gebiedsontwikkeling en stikstof

Op 10 maart verzorgde onze adviseur Henk Ullenbroeck een cursus over stikstof in relatie tot stedelijke ontwikkelingen en de opgaven in het landelijk gebied bij de Nederlandse vereniging voor Rentmeesters (NVR). Dit deed hij in samenwerking met Sammy Keywani van Hekkelman.

Ontwikkelingen binnen het vakgebied van de Rentmeester gaan sneller dan ooit en actuele kennis is dan ook onmisbaar. Het Nationaal Programma Landelijk Gebied vraagt om een gebiedsgerichte aanpak. Henk belichte de relatie tussen de opgave om de stikstofbelasting terug te dringen met andere opgaven in het landelijk gebied en maatregelen die agrarische bedrijven kunnen nemen. Henk en Sammy gingen samen in op praktijkvoorbeelden en juridische aspecten die aan de orde zijn bij stikstof en ontwikkeling van locaties en gebieden: Waar moet je rekening mee houden als je bezig bent met een ruimtelijke plan of een concreet project? Wanneer en hoe kun je interne en externe saldering toepassen? Waar moet je op letten bij de aangekondigde opkoopregelingen voor piekbelasters rondom de Natura2000-gebieden?

Trots dat we deze cursus al voor de tweede keer mochten geven bij NVR. Dank aan alle enthousiaste deelnemers!

Ook op de hoogte zijn van de actualiteiten rondom stikstof en gebiedsontwikkeling? Pouderoyen Tonnaer verzorgt maatwerkcursussen en in-house trainingen. Neem contact op met Henk Ullenbroeck of Rick van Meurs voor meer informatie.

Stikstofadvies.nl is een initiatief van: