Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties en regeling piekbelasters eindelijk in zicht

08-05-2023
|
actualiteiten
beëindigingsregelingen veehouderijlocaties en regeling piekbelasters in zicht

Het kabinet werkt aan 2 subsidieregelingen: de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (LBV) en de LBV-plus. De LBV-plus heeft hogere vergoedingen dan de LBV. Dat komt doordat de LBV-plus is ingericht voor piekbelasters. De piekbelasters zijn o.a. veehouderijen in Nederland die de meeste stikstofneerslag op Natura2000 gebieden veroorzaken.

De Europese Commissie heeft op 2 mei jl. groen licht gegeven voor deze twee landelijke beëindigingsregelingen. Dat betekent dat het kabinet nu eindelijk van start kan met deze belangrijke pijler onder het stikstofbeleid.

Deze regelingen bieden veehouders de mogelijkheid om vrijwillig te stoppen met hun bedrijf. De veehouderijactiviteiten op de locaties worden beëindigd door de opkoop van productiecapaciteit in de vorm van stallen en opkoop van dierrechten. Als melkvee-, varkens- of pluimveehouder (kippen en kalkoenen) kunt u in aanmerking komen voor de deze regelingen. De piekbelastersregeling (LBV-plus) is er verder ook voor vleeskalverhouderijen. Om subsidie te krijgen, moet de stikstofuitstoot van uw bedrijfslocatie(s) boven een bepaalde waarde uitkomen.

Keuze voor de toekomst

Naar verwachting worden op 1 juli de definitieve regelingen opengesteld. De verwachting is dat, tegelijkertijd met de publicatie van de LBV en LBV-plus regelingen, meer duidelijkheid wordt gegeven over regelingen die ondernemers ondersteuning geven bij het op een andere manier terugdringen van de stikstofuitstoot. Dat kan bijvoorbeeld door te innoveren, extensiveren, om te schakelen of door te verplaatsen naar een andere locatie.

Wij praten u graag bij over de voorwaarden en de consequenties van deze vrijwillige regelingen voor uw bedrijf. En over uw rechtspositie als uw bedrijfslocatie is aangeduid als piekbelaster en u niet wilt stoppen of verplaatsen. Wij kunnen u helpen bij uw keuze voor de toekomst.

Begin juni organiseren wij informatiebijeenkomsten die u vrijblijvend kunt bijwonen. Via onderstaande link kunt u zich alvast aanmelden voor één van de bijeenkomsten.

Schrijf u in voor onze informatiebijeenkomst

Stikstofadvies.nl is een initiatief van: